entreprise med belægning af fliser og chaussesten, nedgravning af rengvandsfaskine og rensebrønd, etablering af strøm og lys i carport og til sidst fiberdug og granitskærver i indkørsel