en kunde ønskede at supplerer med 3 rækker ekstra fliser i storkøkken.